Bli medlem i Klæbu IL!
Medlemskap i Klæbu IL

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i Klæbu idrettslag.


Medlemskap i Klæbu idrettslag er billig:

150,- kroner for enkeltmedlemmer
250,- kroner for familiemedlemskap

Beløpet betales inn til konto 4358.20.05401
Husk å merke innbetalingen tydelig med navn - og fødselsdato. Ved familie-medlemskap må navn og fødselsdato på samtlige familiemedlemmer fremkomme, eventuelt sendes til vår epost-adresse. Familiemedlemskap tilbys familier med barn inntil fylte 18 år.

Medlemskap i Klæbu IL gir flere gode fordeler, blant annet blir du automatisk forsikret under aktiviteter i regi av idrettslaget og du får gode rabatter på utstyr hos Sportshuset Melhus.

Klæbu idrettslag drives i hovedsak av frivillig arbeid. Ved å bli medlem er du med på å støtte idretten og ungdomsarbeidet i ditt lokalmiljø.